HAP Horecataxaties | Horeca is altijd bijzonder!

Taxaties van bijzondere objecten; horeca is altijd bijzonder!
 
In Nederland gelden strenge regels voor het taxeren van vastgoed. Zo mag een woningmakelaar niet per definitie een bedrijfshal taxeren en hebben de grote Nederlandse banken voorkeur voor gespecialiseerde taxateurs in het geval van exploitatie gebonden vastgoed (waaronder horeca).
 
HAP Horecataxaties is gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van exploitatie gebonden vastgoed. De taxatie van exploitatie gebonden vastgoed (denk aan vakantieparken, hotels en restaurants, maar ook maneges, jachthavens, of zwembaden) is onmisbaar bij een financieringsaanvraag, verkoop, aankoop, bedrijfsuitbreiding of fusie. 
 
Om tot de juiste waarde te komen hanteren wij uiteenlopende  berekeningsmethodieken en benaderingswijzen.

Onze taxateurs zijn ingesteld op speciale taxaties (Special Valuations). In deze situaties verzorgen wij naast een uitgebreide rapportage desgewenst ook aanvullende advisering en ondersteuning. Kenmerkend aan onze werkwijze is dat wij vooraf uitgebreid de behoefte analyseren; wat is het doel van de taxatie en waar dienen wij rekening mee te houden. Waar dit noodzakelijk is zoeken wij desgewenst afstemming met uw financieel adviseur. Onderdeel van de procedure is dat wij altijd een rapport ter beoordeling aan de opdrachtgever verstrekken en bespreken.
 
De berekeningsmethodieken worden uitgebreid onderbouwd in onze taxatierapporten. Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld door branche organisaties, verenigingen en financiële instellingen. Er gelden strikte regels voor taxaties vanwege de kwetsbaarheid en gevoeligheid van de informatie.

Onze taxateurs zijn:
  • Aangesloten bij VastgoedPro;
  • Ingeschreven bij VastgoedCert;
  • Aangesloten bij belangrijke organisaties (NRVT);
  • Taxatierapporten volgens de recente eisen (IVS/EVS). 
Is er in de nabije toekomst wellicht sprake van een (noodzakelijke) taxatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.
 
Meer weten ? 
HAP Horecataxaties | HAP Horecamakelaardij
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS AMSTERDAM - BADHOEVEDORP
+31(0)85 760 02 29
www.horecaadviespartners.nl 
info@horecaadviespartners.nl
        
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring